Sanácia kultúrneho domu v Ružomberku

Na kultúrnom dome v Ružomberku sme vykonali sanáciu vlhkého muriva v časti projekčnej miestnosti formou podrezania a založenia LDPE fólie a na nedostupnej stene sme použili krémovú injektáž AQUAPROTECT...